<

Stoczek Łukowski 21.11.2023 r - Gotowa kartka na dzień mamy

Podziel się ...
Wyślij adres z kartką
Link do kartki
Wstaw kartkę na swoją stronę


Stoczek Łukowski 21.11.2023 r.
GOPS.1180.1.2023

Pani Ewelina Dziak
Pracownik socjalny


Święto Dzień Pracownika Socjalnego jest doskonałą okazją do podkreślenia, jak ogromne znaczenie ma wysiłek i serce, które Pani wkłada w niesienie pomocy innym. Pani praca to codzienne zmaganie się z wieloma ludzkimi problemami. To trudne i odpowiedzialne zadanie, wymagające szczególnej wrażliwości, otwarcia na problemy i potrzeby innych. Miejsce takie jak Ośrodek Pomocy Społecznej to często azyl dla wszystkich potrzebujących, słabych i bezbronnych, a Pani jako pracownik Ośrodka staje się tym samym powiernikiem skrzywdzonych. Niech mi wolno będzie, w tym wyjątkowym dniu, przekazać Pani wyrazy uznania i najszczersze podziękowania za wytrwałość, wyrozumiałość oraz zdolność zrozumienia drugiego człowieka.
Sprawa: Nagroda z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
Zgodnie § 12 Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społeczne w Stoczku Łukowskim wprowadzonym Zarządzeniem Nr 1/2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim z dnia 02.02.2023 roku. Przyznaję Pani nagrodę jednorazową w wysokości 5500,00 zł. brutto (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych zero groszy). Wypłata nagrody nastąpi dnia 22.11.2023 r. na wskazany rachunek bankowy.
Time: 01:22:42 Load: 0.0175s MEM: 0.477 MB